Chất lượng tột đỉnh 
 

CỘNG ĐỒNG

Greendeltatravel cùng các thành viên và các đối tác chiến lược không chỉ cung cấp cho cộng đồng và quý các sản phẩm và dịch vụ cụ thể với chất lượng tột đỉnh, mà còn là lợi ích, giá trị gia tăng cho cộng đồng/xã hội và người sử dụng trực tiếp hay gián tiếp mà nội tại không làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cộng đồng. Với tâm niệm và cam kết rõ ràng:

Cho cuộc sống sạnh và xanh hơn/ For clean & greener life.

Bên cạnh nhiệm vụ/trách nhiệm của chính nội tại sản phẩm và dịch vụ như trên. Greendeltatravel đã, đang và chung tay cùng cộng đồng thông qua các hình thức khác nhau với mong muốn Cho cuộc sống sạch và xanh hơn nhằm tăng thêm giá trị sản phẩm và dịch vụ xã hội. Có thêm nhiều hơn nữa những người có tâm, tầm và hiểu biết sâu-thực tế cho cuộc sống và cộng đồng.

Xa hơn Greendeltatravel bằng tâm huyết và thiện nguyện đang Sưu tầm lại những vật dụng, tranh/ảnh, tư liệu sản xuất của sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu và quí giá nhằm bảo quản và lưu truyền lại cho thế hệ sau.

 Greendeltatravel       Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 GREENDELTATRAVEL. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY GREENDELTATRAVEL